ART - IN

Largo - roboty brukarskie BRUK Sp. z o.o. 

Wykonanie dróg dojazdowych, parkingu, kanalizacji - Lisów

Largo - roboty brukarskie Bajda Sp z o.o.:

Wykonanie kanalizacji, chodników, parkingów, garaży podziemnych, tarasów - budynki wielorodzinne ul. Bielska, Mazowiecka, Wysockiego - Częstochowa

Largo - roboty brukarskie GTM:

Wykonanie kanalizacji, parkingów, placu manewrowego i składowego w Częstochowie na terenie Huty "Częstochowa"

Largo - roboty brukarskie Rosa Private Golf Club:

Wykonanie dróg dojazdowych, parkingów - Konopiska, inwestor:
Press-Glas S.A

 

 

Largo - roboty brukarskie EHAZET:

Wykonanie robót kanalizacyjnych dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych w Częstochowie, Katowicach, Świętochłowicach

Largo - roboty brukarskie GAZELO:

Wykonanie kanalizacji, parkingów, chodnika, drogi dojazdowej - Częstochowa

Largo - roboty brukarskie LUX-PLAST:

Wykonanie kanalizacji, parkingów, placu manewrowego i składowego w Częstochowie na terenie Huty "Częstochowa"

Largo - roboty brukarskie LDOMEX:

roboty ziemne, kanalizacyjne i brukarskie przy wykonaniu  parkingów, placu manewrowego i składowego - Częstochowa